Inici

titol

Després d’anys de negociacions entre el rei Jaume II i el Papat arran de la dissolució de l’orde del Temple, el 10 de juny de 1317 el papa Joan XXII signà la butlla fundacional del convent de Montesa, adscrit a l’orde de Calatrava, amb la intenció de fundar un nou orde militar d’àmbit estrictament valencià. Per aquesta raó el rei li donà el castell i vila de Montesa com els béns de l’orde del Temple en el regne de València i la gran majoria des de l’orde de Sant Joan de l’Hospital en el mateix territori. Aquest és l’origen de l’orde militar de Santa Maria de Montesa, la qual finalment encetà la seua activitat el juliol de 1319 quan el rei Jaume II investí els seus primer cavallers en el Palau Reial de Barcelona.

Ampliada el 1400 amb la incorporació de l’orde de Sant Jordi d’Alfama, amb la qual cosa conformà el seu nom doble definitiu i adoptà la creu de Sant Jordi com a símbol emblemàtic extern. És així com la seua història s’integra amb la de la societat valenciana durant més de cinc segles fins a la seua dissolució a partir del 1836. En aquest ampli ventall cronològic, tanmateix, poden distingir-se clarament diverses etapes: una primera medieval lligada a la història de la Corona d’Aragó fins 1517 i la seua relació amb el regne de Nàpols del Renaixement; una segona emmarcada en la història de la Monarquia Hispànica durant el segle XVI, mentre conservà els mestres propis; i una tercera a partir de la conversió dels Reis d’Espanya en administradors perpetus de l’orde a parti del 1592, la qual arribaria fins la progressiva dissolució dels ordes militars a partir del 1836 en el marc de la Revolució Liberal a Espanya.

Sense cap mena de dubte fou una de les institucions més importants de la història medieval i moderna del nostre país i, encara a hores d’ara, no suficientment coneguda. La seua presència s’estengué de nord a sud de les terres valencianes, del Maestrat de Castelló a la Vall de Perputxent, passant per l’Horta i Ciutat de València, arribant a incloure més de 50 ciutats i pobles.

Els seus mestres, comanadors i clergues participaren de forma molt activa en la Història medieval i moderna dels valencians, tant pel seu patrimoni i potència econòmica com per la seua participació en el govern del regne foral. Tingueren un destacat protagonisme en la vida política mitjançant la seua presència en les Corts forals i en la Diputació del General o Generalitat. Foren usuals actors al servei dels monarques en la política exterior de la Corona d’Aragó, especialment al costat del rei Alfons el Magnànim al regne de Nàpols del Renaixement, i també en l’Espanya dels Àustries tant en política exterior com en política interna, cas del Consell d’Aragó. I no hem d’oblidar la seua vessant com a entitat religiosa, cas del convent de Montesa, o en la vida cultural valenciana per la seua presència en la Universitat de València com a professors en els segles XVII i XVIII.

D’altra banda aquests cinc-cents anys de la seua existència ens han deixat un important patrimoni arquitectònic, artístic i documental, des del Palau del Temple a València al castell-convent de Montesa, passant per les seues esglésies parroquials, els castells i cases senyorials, o la mateixa biblioteca i els seus arxius històrics ara radicats a València i Madrid.

Per totes aquestes raons, la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València promou l’organització d’una sèrie d’activitats acadèmiques, docents i divulgatives al llarg de l’any 2017, algunes d’elles en col·laboració amb altres institucions valencianes. El seu objectiu és promoure el coneixement sobre la història i patrimoni tant de l’orde de Montesa com dels seus membres, però també de les poblacions i les seus gents que formaren part de la seua senyoria entre els segles XIV i XIX.

 

ACTIVITAT PROGRAMADES

1) ACTIVITATS DOCENTS/ACADÈMIQUES A LA FACULTAT:

 1. Instal·lació al vestíbul de la Facultat d’uns panells informatius sobre l’orde de Montesa.
 2. Visites guiades al Palau del Temple de València i al castell de Montesa
 3. Concurs de fotografies i audiovisuals sobre l’orde i el seu patrimoni
 4. Exposició de cartografia històrica sobre Montesa a la Cartoteca de la Facultat
 5. Conferència introductòria sobre la història de l’orde de Montesa, al Saló d’Actes de la Facultat (abril 2017).
 6. Projecció de 2 pel·lícules sobre els ordes militars en el marc del Cicle de Cinema organitzat pel Departament d’Història Medieval al Saló d’Actes de la Facultat durant la primavera de 2017
 7. Direcció de treballs acadèmiques (final de Grau i Final de Màster) sobre la història, art, patrimoni i arxius relacionats amb l’orde de Montesa i els pobles que formaren part de la seua història

 

2) CONGRÉS SOBRE L’ORDE DE MONTESA

Congrés acadèmic sobre la història i patrimoni de l’orde de Montesa en relació amb els altres ordes militars de l’època medieval i moderna, amb tres àmbits:

 • Els ordes militars i l’orde de Montesa a l’època Medieval
 • Els ordes militars i l’orde de Montesa a l’època Moderna i Contemporània
 • El patrimoni històric i artístic de l’orde i dels pobles valencians montesians.

El congrés se celebrarà durant del 24 al 26 d’octubre del 2017.

Lloc de celebració: Aula Magna de la Universitat de València (Edifici de La Nau)

Organitza: Facultat de Geografia i Història; Vicerectorat de Cultura, UV.

Participació: Ponències convidades; comunicacions lliures, prèvia selecció pel comité científic.

Contacte: CentenariOrdeMontesa@gmail.com

 

3) L’ORDE DE MONTESA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

EXPOSICIÓ I SESSIÓ ACADÈMICA EN EL CENTRE CULTURAL “LA NAU” DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN COL·LABORACIÓ AMB EL VICERECTORAT DE CULTURA-UV

 1. Exposició de llibres, manuscrits i impressos de la Biblioteca de l’orde de Montesa, incorporats a la Biblioteca Històrica de la UV arran de la Desamortització del segle XIX.
 2. Sessió acadèmica sobre els membres de l’orde de Montesa que foren professors de la Universitat, especialment qui fou rector de la Universitat, fra Vicente Blasco Garcia (1784-1813). Presentació del llibre de Llum Juan sobre el rector Blasco, editat properament per la Institució Alfons el Magnànim.

 

4) ELS ARXIUS DE L’ORDE DE MONTESA.

COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT VALENCIANA: ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA

 1. a) Exposició dels fons de l’arxiu de l’orde de Montesa conservats a l’Arxiu del Regne de València.

Calendari: Octubre-Desembre 2017.

 1. b) Catalogació progressiva i actualitzada del fons Montesa de la Secció de Clero de l’Arxiu del Regne de València, tant lligalls com manuscrits.

 

5) EL CASTELL-CONVENT DE MONTESA I ELS CASTELLS MONTESIANS.

COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE MONTESA.

Sessió acadèmica coorganitzada amb l’ajuntament de Montesa sobre el seu castell-convent i sobre els diversos castells montesians (història i patrimoni).

Calendari: Novembre de 2017.

 

ORGANITZA: Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València

COMITÉ ORGANITZADOR: Ester Alba, Enric Guinot, Yolanda Gil, Juan Francisco Pardo, Francisco Gimeno, Miguel Requena, Josep Cerdà.

CONTACTE: CentenariOrdeMontesa@gmail.com