Congrés Octubre 2017

Programa del Congrés

València-Montesa, del 24 al 27 d’octubre


amagna2281La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València convoca el congrés “L’orde de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d‘Alfama: història i patrimoni”, amb l’objectiu de dinamitzar i difondre els estudis i investigacions sobre l’orde de Montesa com a institució històrica, sobre els seus mestres i frares que en formaren part al llarg dels segles, sobre les relacions entre l’orde i els pobles i habitants de la seua senyoria, i sobre el patrimoni històric, artístic i arxivístic que va reunir entre els segles XIV i XIX.

Calendari: dies 24 al 27 d’octubre de 2017.
Llocs: Aula Magna de la Universitat de València (centre cultural “La Nau” de la UV), Sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història, i Espai llotja (junt a la Casa de la Vila), a la localitat de Montesa.

Seccions:

1) Els ordes militars i l’orde de Montesa a l’època Medieval.
Ponents:

 • Dr. Carlos de Ayala Martínez, Universidad Autònoma de Madrid
 • Dra. Maria Bonet Donato, Universitat Rovira i Virgili.
 • Dr. Enric Guinot Rodríguez, Universitat de València
 • Dr. Vicent García Edo, Universitat Jaume I
 • Dr. Luis García-Guijarro Ramos, Universidad de Zaragoza
 • Dra. Paula Pinto Costa, Universidade de Porto

2) Els ordes militars i l’orde de Montesa a l’època Moderna i Contemporània
Ponents:

 • Dr. Fernando Andrés Robres, Universidad Autónoma de Madrid
 • Dr. Josep Cerdà i Ballester, Universitat de València
 • Dr. Francisco Fernández Izquierdo, Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Dr. Jon Arrieta Alberdi, Universidad del País Vasco
 • Dra. Fernanda Olival, Universidade de Évora – CIDEHUS
 • Dra. Anne Brogini, Université de Nice
 • Dra. Laura Gómez Orts, Universitat de València
 • Dra. Llum Juan Liern

3) El patrimoni històric i artístic de l’orde i dels pobles valencians montesians

 • Dra. Mercedes Gómez-Ferrer, Universitat de València
 • Dr. Arturo Zaragozá Catalán, Reial Acadèmia de Sant Carles
 • Dra. Yolanda Gil Saura, Universitat de València
 • Dra. Ester Alba Pagán, Universitat de València

A més d’aquestes ponències convidades presentades per diversos especialistes en la història de l’orde de Montesa, també poden presentar-se comunicacions lliures les quals seran revisades i acceptades en el seu cas per la Comissió Científica del Congrés.

Per presentar-les cal sol·licitar la participació enviant les següents dades al següent correu electrònic: CentenariOrdeMontesa@gmail.com

 • Nom i cognoms
 • Titulació acadèmica i activitat professional actual
 • Títol de la comunicació
 • Resum de 15 línies

Presentació de propostes: fins el 31 de maig de 2017. El comitè científic del congrés revisarà les propostes i comunicarà l’acceptació en els casos corresponents.

Publicació:
Les actes del congrés seran publicades íntegrament en format digital, amb l’ISBN corresponent, per part de Publicacions de la Universitat de València (PUV).
En paral·lel, el comitè científic farà una selecció dels treballs presentats per a ser publicats en paper com una monografia científica sobre l’orde de Montesa, que serà publicada per PUV.
Presentació dels treballs definitius per al format digital: 30 de setembre de 2017.

COMISSIÓ CIENTÍFICA:

 • Dr. Carlos de Ayala Martínez, Universidad Autónoma de Madrid
 • Dra. Maria Bonet Donato, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
 • Dr. Philippe Josserand, Université de Nantes
 • Dra. Fernanda Olival, Universidade de Évora (Portugal)
 • Dr. Luis Garcia-Guijarro Ramon, Universidad de Zaragoza
 • Dra. Yolanda Gil Saura, Universitat de València
 • Dr. Fernando Andrés Robres, Universidad Autónoma de Madrid
 • Dra. Esther Alba Pagán, Universitat de València
 • Dr. Joan Arrieta Alberdi, Universidad del País Vasco
 • Dra. Paula Pinto Costa, Universidade de Porto
 • Dr. Enric Guinot Rodríguez, Universitat de València

COMISSIÓ ORGANITZADORA:

 • Dr. Enric Guinot Rodríguez, Universitat de València
 • Dr. Juan Francisco Pardo Molero, Universitat de València
 • Dra. Yolanda Gil Saura, Universitat de València
 • Dra. Ester Alba Pagán, Universitat de València
 • Dr. Fernando Andrés Robres, Universidad Autónoma de Madrid
 • Dr. Josep Cerdà i Ballester, Universitat de València
 • Dra. Paula Pinto Costa, Universidade de Porto
Anuncis