Congrés Octubre 2017

Programa del Congrés

València-Montesa, del 24 al 27 d’octubre


amagna2281La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València convoca el congrés “L’orde de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d‘Alfama: història i patrimoni”, amb l’objectiu de dinamitzar i difondre els estudis i investigacions sobre l’orde de Montesa com a institució històrica, sobre els seus mestres i frares que en formaren part al llarg dels segles, sobre les relacions entre l’orde i els pobles i habitants de la seua senyoria, i sobre el patrimoni històric, artístic i arxivístic que va reunir entre els segles XIV i XIX.

Calendari: dies 24 al 27 d’octubre de 2017.
Llocs: Aula Magna de la Universitat de València (centre cultural “La Nau” de la UV), Sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història, i Espai llotja (junt a la Casa de la Vila), a la localitat de Montesa.

Seccions:

1) Els ordes militars i l’orde de Montesa a l’època Medieval.
Ponents:

 • Dr. Carlos de Ayala Martínez, catedràtic d’Història Medieval de la Universidad Autònoma de Madrid
 • Dra. Maria Bonet Donato, professora d’Història Medieval de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Dr. Enric Guinot Rodríguez, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de València
 • Dr. Vicent García Edo, professor d’Història del Dret de la Universitat Jaume I
 • Dr. Luis García-Guijarro Ramos, professor d’Història medieval de la Universidad de Zaragoza

2) Els ordes militars i l’orde de Montesa a l’època Moderna i Contemporània
Ponents:

 • Dr. Fernando Andrés Robres, catedràtic d’Història Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid
 • Dr. Josep Cerdà i Ballester, investigador adscrit al departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València
 • Dr. Francisco Fernández Izquierdo, Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Dra. Teresa Canet Aparisi, professora d’Història Moderna de la Universitat de València
 • Dr. Jon Arrieta Alberdi, catedràtic d’Història del Dret de la Universidad del País Vasco
 • Dr. Javier Hernández Ruano
 • Dra. Llum Juan Liern

3) El patrimoni històric i artístic de l’orde i dels pobles valencians montesians

A més d’aquestes ponències convidades presentades per diversos especialistes en la història de l’orde de Montesa, també poden presentar-se comunicacions lliures les quals seran revisades i acceptades en el seu cas per la Comissió Científica del Congrés.

Per presentar-les cal sol·licitar la participació enviant les següents dades al següent correu electrònic: CentenariOrdeMontesa@gmail.com

 • Nom i cognoms
 • Titulació acadèmica i activitat professional actual
 • Títol de la comunicació
 • Resum de 15 línies

Presentació de propostes: fins el 31 de maig de 2017. El comitè científic del congrés revisarà les propostes i comunicarà l’acceptació en els casos corresponents.

Publicació:
Les actes del congrés seran publicades íntegrament en format digital, amb l’ISBN corresponent, per part de Publicacions de la Universitat de València (PUV).
En paral·lel, el comitè científic farà una selecció dels treballs presentats per a ser publicats en paper com una monografia científica sobre l’orde de Montesa, que serà publicada per PUV.
Presentació dels treballs definitius per al format digital: 30 de setembre de 2017.

COMISSIÓ CIENTÍFICA:

 • Dr. Carlos de Ayala Martínez
 • Dra. Maria Bonet Donato
 • Dr. Fernando Andrés Robres
 • Dr. Josep Cerdà i Ballester
 • Dr. Enric Guinot Rodríguez
 • Dr. Juan Francisco Pardo Molero
 • Dra. Yolanda Gil Saura
Anuncis